Đối tác White Label

Chương trình hợp tác nhãn trắng AxionTrade là một giải pháp chìa khóa trao tay cho phép khách hàng của bạn tiếp cận với tính thanh khoản và công nghệ hàng đầu thị trường của chúng tôi. Chương trình nhãn trắng AxionTrade có nhiều cấp độ khác nhau được thiết kế để bổ sung cho các quỹ đầu cơ hoặc công ty môi giới mới thành lập hoặc đã thành lập và giúp họ đưa hoạt động kinh doanh của mình lên một tầm cao mới. Bạn cũng có thể chọn lấy tính thanh khoản của chúng tôi chỉ bằng cách sử dụng một trong nhiều tùy chọn kết nối linh hoạt của chúng tôi.